Projecte d'intervenció integral del centre històric de Llagostera

Àmbit d’actuació: Centre històric de Llagostera
Població del municipi (cens 2009): 7.764 habitants
Població del barri (cens 2009): 2.174 habitants (28%)
Pressupost del projecte: 5.000.000 euros (832 milions de pessetes)
Subvenció rebuda: 3.750.000 euros (624 milions de pessetes, 75 % del projecte).

Així doncs, el finançament del Pla de Barris correspon a:

  • El 75% a la Generalitat de Catalunya
  • El 25% a l’Ajuntament de Llagostera.

Tot i això, el finançament del Pla de Barris també pot provenir d’altres fonts, com els Fons Europeu de Desenvolupament Regional i subvencions que es rebin per part d’altres Administracions Públiques. Veure versió en format PDF

NOTA:La planificació del desplegament de les actuacions del Pla de Barris ha quedat modificada d’acord amb el Comitè d’Avaluació i Seguiment degut als problemes de finançament manifestats per part de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit l’Ajuntament de Llagostera va sol·licitar una modificació i pròrroga del projecte. Des d’aquest enllaç podeu consultar la nova planificació.

A continuació podeu consultar la planificació inicial que s'ha hagut de modificar.
Codi Actuació 2009 2010 2011 2012 2013 Inversió
Total:  5.000.000,00 €
1.01.01Adquisició i arranjament del parc dels carrers del Fred i Lacustària602.831,73 €
1.02.01Arranjament del pati del carrer Processó8.241,22 €
1.03.01Arranjament dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa810.644,42 €
1.04.01Arranjament dels carrers Joan Maragall, 11 de Setembre i Saragossa452.416,88 €
1.05.01Arranjament del carrer de Panedes700.257,63 €
1.06.01Arranjament del carrer de Sant Feliu378.530,27 €
1.07.01Millora de les voreres del carrer Ramal i altres indrets28.072,00 €
2.01.01Millora de l’accessibilitat als espais comuns50.000,00 €
2.02.01Millora de les instal·lacions40.000,00 €
2.03.01Rehabilitació de façanes120.000,00 €
2.04.01Elements de telecomunicacions10.000,00 €
2.05.01Regulació de les instal·lacions de climatització10.000,00 €
2.06.01Mesures per a l’eficiència energètica15.000,00 €
2.07.01Oficina Tècnica de Rehabilitació145.732,92 €
3.01.01Escola de Belles Arts a la “Casa de les Vídues”200.000,00 €
3.02.01Espai d’interpretació a “Can Caciques”180.000,00 €
4.01.01Cursos d’introducció a les noves tecnologies36.000,00 €
4.02.01Beques d’accés a Internet5.000,00 €
4.03.01Intercomunicació amb fibra òptica dels equipaments públics20.000,00 €
4.04.01Àrea Wi-Fi a les places del barri10.000,00 €
5.01.01Foment de l’ús de la bicicleta6.000,00 €
5.02.01Mesures d’estalvi d’aigua als habitatges5.000,00 €
5.03.01Millores en la recollida selectiva4.000,00 €
5.04.01Tallers de compostatge casolà4.000,00 €
5.05.01Educació i sensibilització ambiental4.000,00 €
6.01.01Espai d’igualtat195.732,92 €
7.01.01Oficina de Promoció Econòmica del Nucli Antic168.846,67 €
7.02.01Plafons d’intercanvi, comunicació i interpretació20.000,00 €
7.03.01El Butlletí12.000,00 €
7.04.01Dinamització, participació i comunicació15.000,00 €
7.05.01Actuacions culturals al barri25.000,00 €
7.06.01“El nostre Barri”12.000,00 €
7.07.01Transició a la vida activa12.000,00 €
7.08.01Oficina del Jovent del Nucli Antic168.846,67 €
7.09.01La lectura15.000,00 €
7.10.01Mediació en els espais públics15.000,00 €
7.11.01Jovent i esport10.000,00 €
7.12.01“Jo pintor”6.000,00 €
7.13.01Xerrades del barri2.500,00 €
7.14.01Oficina d'Acollida del Nucli Antic168.846,67 €
7.15.01Alfabetització i cursos de català12.000,00 €
7.16.01Voluntariat al barri6.000,00 €
7.17.01La meva comunitat25.000,00 €
7.18.01Taller de cuines9.000,00 €
7.19.01Taller de dansa i música9.000,00 €
7.20.01“Les bones pràctiques”1.500,00 €
7.21.01Contractació del coordinador i de l'equip gestor200.000,00 €
7.22.01L’abans i el després6.000,00 €
8.01.01Supressió de barreres25.000,00 €
8.02.01La mobilitat al Nucli Antic14.000,00 €