El Pla de Barris del Nucli Històric de Llagostera comença a fer-se realitat.

Pla de Barris

Llagostera rebrà al llarg dels propers cinc anys la subvenció econòmica més important de la seva història: un total de 3.750.000 euros. Una línia d’ajuts centrada en el nucli històric que ha de representar un canvi en el model econòmic i productiu de tot el municipi i que es convertirà en una oportunitat única per a tots els llagosterencs i llagosterenques.

El desenvolupament del Pla de Barris no només s’ha de traduir en carrers i façanes arranjats o fanals instal·lats, sinó també en una millora de la convivència, un impuls a les actuacions socials i a la cultura, una promoció del turisme ... en definitiva, una major qualitat de vida. I el més important: és un projecte obert a la participació de tothom. Perquè entre tots, farem la nova Llagostera.

Què és el Pla de Barris?

El Pla de Barris és un programa creat a partir de l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

Amb aquesta llei, coneguda com a “La Llei de Barris”, la Generalitat de Catalunya pretén dotar les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de dur a terme intervencions de caire social, urbanístic i de promoció econòmica en aquells barris de Catalunya que ho necessitin.

El juliol de 2009, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Projecte d’Intervenció Integral del Centre Històric de Llagostera amb un import de prop de 4 milions d’euros (3.750.000 euros), repartits en cinc anys, el que representa la major subvenció aconseguida mai per Llagostera.

Per què el Centre Històric?

Un acurat estudi de les zones més degradades del municipi ha permès observar les problemàtiques dels diferents barris de Llagostera. Ràpidament s’ha comprovat que el Centre Històric i el perímetre de l’antiga carretera acullen la població amb risc d’exclusió i les problemàtiques urbanístiques més greus.

La situació del Centre Històric és la següent:

  • Manca d’espais públics (parcs i zones verdes).
  • Inexistència de transport públic, barri amb moltes barreres arquitectòniques.
  • Dèficits urbanístics i ambientals.
  • Dèficits econòmics i de desenvolupament local amb la desaparició del comerç tradicional.
  • Diferenciació del valor de l’habitatge amb la resta del municipi.
  • Trànsit elevat de vehicles pel Nucli Històric.
  • Població autòctona molt envellida.
  • Augment sobtat de població immigrant.

Una participació ciutadana activa

A través de les taules de participació i de treball organitzades per l’Ajuntament de Llagostera, els veïns ja han intervingut d’una manera activa en la redacció del projecte del Pla de Barris. Però el procés de participació ciutadana no acaba aquí.

Els ciutadans són els principals beneficiaris del Pla de Barris i han de formar part, juntament amb les associacions, els grups polítics i els tècnics, dels òrgans de decisió i de govern que es crearan. Uns òrgans que es reuniran periòdicament per avaluar el desenvolupament i l’execució del pla i per poder fer propostes sobre la definició dels diferents projectes.

Perquè l’èxit del Pla de Barris serà l’èxit de tot Llagostera. Ben aviat, rebreu informació sobre el procés participatiu.