El Pla de Barris representa la major subvenció aconseguida mai per Llagostera

El nostre projecte

Llagostera s’ha convertit en una de les cinc poblacions gironines que es beneficiaran dels ajuts previstos en la sisena convocatòria del Pla de Barris, adjudicades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) el 23 de juliol de 2009. Una subvenció molt ben rebuda, sobretot en aquests temps de crisi, que finançarà el 75% del projecte de l’Ajuntament de Llagostera per a la recuperació del centre històric: 5 milions d’euros (prop de 832 milions de pessetes).

Àmbit del projecte

L’àrea d’atenció especial proposada al projecte ocupa una superfície de 12 hectàrees i està limitada al sud pels carrers de Girona, de Santiago Rusiñol i de Joan Maragall; a l’est, pel carrer de Sant Feliu; al nord pel carrer del Ramal, a més d’un espais verds “privatius”. El límit a l’oest el marca l’antiga carretera comarcal, avui carrers de Marina i de Penedes. Tot i això, les nombroses accions previstes al Pla de Barris Llagostera 2009-2013 beneficiaran al conjunt del municipi i a tot els seus ciutadans. Una inversió econòmica que es traduirà en millores en l’àmbit sociocultural, econòmic i de treball, mediambiental, urbanístic i en la mobilitat i l’accessibilitat.

Per què el Centre Històric?

Un acurat estudi de les zones més degradades del municipi ha permès observar les problemàtiques dels diferents barris de Llagostera. Ràpidament s’ha comprovat que el Centre Històric i el perímetre de l’antiga carretera acullen la població amb risc d’exclusió i les problemàtiques urbanístiques més greus.

La situació del Centre Històric és la següent:

 • Manca d’espais públics (parcs i zones verdes).
 • Inexistència de transport públic, barri amb moltes barreres arquitectòniques.
 • Dèficits urbanístics i ambientals.
 • Dèficits econòmics i de desenvolupament local amb la desaparició del comerç tradicional.
 • Diferenciació del valor de l’habitatge amb la resta del municipi.
 • Trànsit elevat de vehicles pel Nucli Històric.
 • Població autòctona molt envellida.
 • Augment sobtat de població immigrant.

Objectius

L’objectiu bàsic del projecte d’intervenció integral del Centre Històric és donar un impuls a un barri en una situació d’endarreriment respecte a la resta del municipi d’equipaments, accions, ajudes i espais per desenvolupar-se i poder augmentar la seva competitivitat. Aquest objectiu general es desenvolupa a través d’un cúmul d’accions, enfocades des de tots els vessants de la vida social dels veïns per tal que les actuacions donin un fruït sòlid.

Aquesta iniciativa té l’objectiu d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen, des d’una actuació global però concisa, transversal però detallada, contundent però respectuosa.

La intervenció global comporta aspectes com la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica. Aquesta Llei estableix la creació del Fons de Foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, un instrument de col•laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d’intervenció.

Així doncs, ens proposem d’aquesta manera aprofitar totes les oportunitats que ofereix la Llei, per tal de revitalitzar un barri amb una població nombrosa i activa, que viu, treballa i actua en un territori amb signes de degradació que preocupen.

El Pla de Barris és un programa integral que engloba cinc àmbits d’actuació:

 • Actuacions de mobilitat i accessibilitat
 • Actuacions econòmiques i de treball
 • Actuacions socials i culturals
 • Actuacions mediambientals
 • Actuacions urbanístiques

Per a més informació sobre les actuacions previstes, feu clic aquí.